Condiții de utilizare și obligații de informare oaspete WLAN


1.    Punerea la dispoziție a WLAN pentru oaspete

(1)    M.Dechent GmbH pune la dispoziția vizitatorilor, clienților, furnizorilor, angajaților și persoanelor interesate (utilizatorilor) în spațiile de birouri acces gratuit la internet prin rețeaua WLAN a companiei („Hotspot“). Această facilitate este realizată în conformitate cu posibilitățile tehnice și locale ale M.Dechent GmbH. În acest sens M.Dechent GmbH are dreptul de a oferi sau de a refuza accesul la utilizare.

Nu există responsabilitatea de a asigura funcționalitatea hotspot-ului și de a asigura o acoperire completă în zona de birouri. De aceea nu există nicio asigurare pentru o funcționare ireproșabilă și fără întreruperi. Nu se pot formula pretenții în ceea ce privește folosirea tuturor serviciilor sau porturilor prin intermediul hotspot-ului.

(2)    Ne rezervăm dreptul de a limita, sau de a anula accesul fără o informare prealabilă, în special dacă acest lucru este necesar pentru reparații.

(3)    Nu se aplică termenii și condițiile generale pentru utilizator.

2.    Accesul și utilizarea

(1)    Oferim hotspot-ul nostru doar vizitatorilor din locația noastră din 76297 Stutensee. Accesul nu este prevăzut terților externi M.Dechent. 

(2)    Hotspot-ul nu este un serviciu de telecomunicații accesibil public, ci este un WLAN intern pentru oaspeți și angajații companiei noastre.

(3)    Condiția pentru utilizare este ca utilizatorul să se înregistreze și să accepte aceste condiții de utilizare la începutul folosirii hotspot-ului. Utilizatorii trebuie să răspundă la informațiile solicitate și la datele personale corect și adevărat. 

(4)    Utilizatorul își asumă obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice care i s-au solicitat pentru a proteja rețeaua de oaspeți. Acest lucru se referă și la utilizarea scanerelor pentru viruși și la utilizarea actualizărilor de securitate suportate de sistemele de operare folosite pe aparatura utilizată.

(5)    Utilizatorilor li se interzice în mod expres spionarea în trafic a rețelei oaspete. Nu este exclus ca alți utilizatori să poată vizualiza traficul de date în rețea. Toți utilizatorii sunt responsabili și sunt considerați responsabil pentru asigurarea protecției traficului de date prin care se pot forma conexiuni criptate prin intermediul VPN sau HTTPS. Utilizarea hotspot-ului are loc pe propriul risc al utilizatorului.

(6)    Sunt interzise orice acțiuni în timpul utilizării hotspot-ului care ar putea încălca legislația în vigoare sau drepturile terților. Sunt interzise următoarele acțiuni:

•    setarea, distribuirea, oferirea și publicitatea conținuturilor, serviciilor și/sau produselor pornografice și frauduloase care încalcă legislația de protecție a datelor și/sau a legislația specială.

•    publicarea sau punerea la dispoziție a conținuturilor prin care alți participanți sau terți pot fi jigniți sau calomniați.

•    utilizarea, punerea la dispoziție și distribuția conținuturilor, serviciilor, operelor și/sau produselor, care sunt protejate de drepturi de autor, fără a avea dreptul la acest lucru.

•    Realizarea atacurilor de tip hacking sau punerea la dispoziție și/sau distribuția malware în sau în afara rețelei WLAN.

(7)    De asemenea, este interzisă orice acțiune care poate afecta buna funcționare a hotspot-ului sau care poate solicita în mod necorespunzător sistemele M.Dechent.

(8)    Utilizatorul este conștient de faptul că, pentru a implementa cerințele de securitate IT, pot fi create jurnale pentru traficul pe internet sau că traficul poate fi verificat automat cu privire la malware sau alte încălcări ale acestui acord de utilizare. Dacă există o suspiciune justificată, datele pot fi vizualizate sau transmise mai departe și de către angajații autorizați sau terții implicați în examinare.

3.    Confidențialitatea

(1)    Utilizatorii trebuie să păstreze confidențialitatea datelor de înregistrare (cum ar fi de ex. numele de utilizator, parola, emailul). Datele de acces nu trebuie transmise mai departe persoanelor neautorizate sau nu trebuie făcute public.

(2)    În cazul în care există suspiciuni că s-a obținut acces neautorizat la datele de înregistrare, echipa de asistență IT M.Dechent trebuie informată imediat. Suportul IT decide cu privire la blocarea datelor de înregistrare.

(3)    Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice utilizare și/sau altă activitate care se desfășoară în baza datelor lor de acces în conformitate cu prevederile legale.

4.    Eliberarea de răspundere

(1)    Utilizatorii sunt responsabili pentru toate acțiunile lor în legătură cu utilizarea internetului prin intermediul hotspot-ului nostru.

(2)    Utilizatorii ne eliberează de răspundere cu privire la toate pretențiile din partea terților din cauza încălcării de către utilizator a reglementărilor legale, drepturile terților (în special drepturile personale, drepturile de autor și ale mărcilor comerciale) sau ale obligațiilor contractuale, asigurărilor sau garanțiilor, inclusiv costurile necesare apărării legale (costuri legate de avocați și de tribunal la valoarea lor stabilită legislativ).

(3)    Utilizatorii au obligația de a coopera în cazul revendicării pretențiilor în sensul punctului 4 alineatul (2) imediat și în totalitate pentru a clarifica faptele și pentru a pune la dispoziție informațiile necesare într-un mod adecvat.

5.    Limitarea răspunderii

(1)    Ne asumăm responsabilitatea pentru toate daunele cauzate de noi intenționat sau neintenționat sau din neglijență gravă.

(2)    În cazul neglijenței ușoare, ne asumăm responsabilitatea în caz de punere în pericol a vieții, a corpului sau a sănătății.

(3)    În caz contrar, ne asumăm răspunderea numai în măsura în care am încălcat o obligație contractuală esențială. Obligațiile contractuale esențiale sunt acele obligații abstracte a căror îndeplinire permite executarea corectă a contractului în primul rând și pe a căror conformitate utilizatorul se poate baza în mod regulat. În aceste cazuri, răspunderea se limitează la înlocuirea daunei previzibile, tipice.

(4)    În măsura în care răspunderea noastră este exclusă sau limitată în conformitate cu dispozițiile menționate anterior, acest lucru se aplică personalului auxiliar.

(5)    Răspunderea conform legii privind responsabilitatea produselor rămâne neatinsă.


6.    Protecția datelor

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile (art. 13, alineatul (1a) GDPR)

M.Dechent GmbH

Linkenheimer Straße 56a

76297 Stutensee


Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de protecția datelor (art. 13 alin. 1 b GDPR)

ENSECUR GmbH

Amalienstr. 24

76133 Karlsruhe

Persoana responsabilă: Steven Bösel

E-Mail: dsb-dechent@ensecur.de


Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor (Art. 13 alin. 1 c GDPR)

Furnizarea unui WLAN oaspete pentru angajați și terți externi, luând în considerare respectarea cerințelor de protecție a datelor și a obiectivelor de protecție ale persoanei responsabile.


Interesele persoanei responsabile în cazul aprecierii intereselor (art. 13 alin. 1 d GDPR)

•    Afirmarea revendicărilor legale și apărarea în litigiile legale

•    Asigurarea securității IT ȘI a societății IT

•    Prevenirea infracțiunilor


Destinatarul sau categoriile de destinatari ale datelor cu caracter personal (art. 13 

alin. 1 e GDPR)

Agențiile de aplicare a legii, producători de software, companii afiliate, furnizori de servicii de securitate IT


Transmiterea în țările terțe (Art. 13 alin. 1 f GDPR)

Nu are loc transmiterea datelor în țările terțe.


Durata de salvare conform obligațiilor legale (art. 13 art. 2 a GDPR)

Ștergerea datelor cu caracter personal are loc de regulă în termen de 7 zile, dacă nu există termene de păstrare legale, contractuale sau legale contrare sau de o salvare mai îndelungată pentru urmărirea încălcării condițiilor de utilizare.


Dreptul la informare, rectificare, ștergere, limitare, transferul datelor și contradicție (art. 13 alin. 2 b GDPR)

Ca persoană vizată, aveți dreptul la informații, corectare și ștergerea datelor dvs. și la limitarea procesării în orice moment, precum și dreptul la transferul datelor. Vă rugăm să contactați persoana responsabilă folosind datele de contact furnizate.


Dreptul la obiecții (art. 21. alin. 1 GDPR)

Dacă datele dvs. sunt prelucrate pentru a proteja interesele legitime, aveți dreptul de a obiecta împotriva acestei prelucrări în orice moment folosind datele noastre de contact furnizate, în cazul în care situația dvs. particulară dă naștere unor motive care intră în conflict cu această prelucrare a datelor. Vom finaliza prelucrarea în cazul în care acest lucru servește intereselor legitime superioare din partea noastră. 


Dreptul la plângere (art. 13 alin. 2 d GDPR)

Ca persoană vizată vă puteți adresa oricând responsabilului landului pentru protecția datelor și libertatea informațiilor din Baden-Württemberg.


Dacă există necesitatea punerii la dispoziție a datelor cu caracter personal (art. 13 

art. 2 e GDPR)

Datele colectate sunt necesare pentru prelucrarea solicitărilor de la părțile interesate, pentru a pregăti oferte, pentru a încheia contracte de vânzare sau pentru a desfășura operațiuni comerciale.


7.    Prevederi finale

(1)    Se aplică legea Republicii Federale Germania, prin care se exclude valabilitatea dreptului de achiziție UN.

(2)    Se aplică versiunea actuală a acestor termeni de utilizare, care este disponibilă atunci când vă înregistrați la hotspot.

(3)    În cazul în care prevederile individuale ale acestor condiții de utilizare sunt sau devin ineficiente, acest lucru nu va afecta eficacitatea celorlalte dispoziții.